Čo je občianske zhromaždenie?

Občianske zhromaždenie je demokratický nástroj na riešenie otázok alebo problémov, ktoré rozdeľujú spoločnosť alebo problémov, ktoré sú pre politikov ťažko riešiteľné. Je založené na princípe deliberatívnej demokracie – rokovaniach občanov o určitej problematike. Občania sú na účasť vybraní tak, aby tvorili akúsi miniatúrnu verziu spoločnosti. Cieľom je prostredníctvom racionálnej diskusie dospieť k odpovedi na……