Novinky

Na parkovisku na Kamennej ceste už nebude po daždi mláka. Voda sa cez vrty a šachty vsiakne do podložia

Na parkovisku pri cintoríne na Kamennej ceste sa už veľká mláka po daždi tvoriť nebude. Mestská samospráva v najbližších dňoch definitívne odstráni tento problém spôsobený chýbajúcim kanalizačným zberačom. Práce sa začnú v piatok 20. mája, ukončené majú byť do štvrtka 26. mája. Parkovisko bude počas prác uzavreté.

Riešenie bude ekologické s dvojakým úžitkom. Okrem toho, že mláka sa už na parkovisku tvoriť nebude, dažďová voda neodtečie bez úžitku kanalizáciou, ale vsiakne sa priamo v tejto lokalite. Eliminuje sa tým aj pomerne častý jav na území miest, že počas prívalových dažďov, ktoré sú jedným z príznakov sprevádzajúcich zmenu klímy, kanalizácia odvedenie veľkého množstva vody nezvládne.
Infiltráciu vody do podložia na parkovisku umožnia tri vsakovacie vrty a štyri odvádzacie šachty s odlučovačom ropných látok. Vsakovanie dažďových vôd do podzemných vôd je prirodzený spôsob ich dopĺňania. Podobné a rôzne iné riešenia na zadržiavanie zrážkovej vody sú už samozrejmou súčasťou všetkých projektov trnavskej mestskej samosprávy v rámci adaptácie na zmenu klímy.

Na parkovisku pri cintoríne už nebudeme musieť bezradne uvažovať, ako sa z auta dostaneme suchou nohou 🙂

Ilustračné foto: pixabay