Novinky

Občianske zhromaždenie má za sebou druhé stretnutie, tentoraz debatovalo s odborníkmi

Pod stĺpmi na Hlavnej ulici 7. júna pokračovala pilotná séria diskusií medzi verejnosťou, mestskou samosprávou a profesnými odborníkmi o adaptácii mesta na klimatickú zmenu.   Kým počas prvého stretnutia sa účastníci a účastníčky zo strany širokej verejnosti ponorili do problematiky predovšetkým prostredníctvom vzájomných diskusií, druhé stretnutie patrilo rozhovorom s expertmi.   Prednášky boli koncipované ako odpovede na otázky, ktoré vzišli z úvodného stretnutia. A tých rozhodne nebolo málo, pretože účastníci sa do náročnej témy klimatickej zmeny v meste dostali hlboko.   

Pozvaní nezávislí experti sa pokúsili odpovedať na tieto a mnohé ďalšie otázky v panelových diskusiách. Na tému východísk a možností adaptačných opatrení na zmenu klímy rozprávali odborníčka na ochranu vôd Martina Paulíková z nadácie Ekopolis, odborníčka na biodiverzitu Alena Pavlíková z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia a energetický audítor a konzultant, odborník na zelené energie Filip Vilga.   

„Dozvedeli sme sa aj dosť zásadné a prelomové veci. Napríklad, že opatrenia ako zvýšenie zelených plôch v meste či fotovoltaika majú zmysel a účinok aj v Trnave, ALE musia byť správne nastavené a odborne zostavené/vysadené. Osamotený strom obklopený betónom sa bude trápiť a bude náročné ho udržať pri živote. Zle nastavený a nevhodne zvolený solárny systém, ktorý nezodpovedá špecifikám stavby aj spôsobu spotreby energií, zas bude sklamaním pre majiteľa,“ zhrnula príspevok expertov Zuzana Fialová z PDCS, facilitátorka stretnutia.  

Predstavitelia mesta následne odpovedali v panelovej diskusií na otázky týkajúce sa aktuálne realizovaných opatrení, plánov a kompetencií mesta Trnava. Zúčastnili sa Peter Taraba z odboru územného rozvoja a koncepcií, Katarína Švoňavová z odboru územného rozvoja a koncepcií, vedúca úradu stavebného a životného prostredia Iveta Miterková, poslanec Juraj Šarmír a Magdaléna Horňáková, architektka spolupracujúca s mestom, koordinátorka adaptačných opatrení na zmenu klímy.  

  Krátkymi, no zaujímavými vstupmi prispeli tzv. zainteresovaní aktéri Simona Hlaváčová z občianskeho združenia SaUvedom a Stanislav Šulko zastupujúci hnutie Save Soil (Zachráňte pôdu).   Občianske zhromaždenie sa ukázalo byť zaujímavé nielen z hľadiska preberaných otázok, ale aj z pohľadu procesov, ktoré počas diskusií prebiehali. Podľa Zuzany Fialovej, facilitátorky zo združenia PDCS, ktoré malo na zodpovednosť práve tieto procesy, boli učastníci zhromaždenia výnimočne sústredeným publikom. „Ostré hrany jednoznačných názorov sa obrusovali, keď sme sa zahlbovali do argumentov a rôznych aspektov jednotlivých riešení. Zistili sme, koľko toho ešte nevieme a ako je dôležité počúvať sa navzájom,“ povedala výstižne.   Pilotné občianske zhromaždenie vyvrcholí v sobotu 18. júna, kedy účastníci budú formulovať odporúčania pre mesto.   

  foto: Peter Bestvina