Novinky

Občianske zhromaždenie otvárame pre všetkých Trnavčanov

Trnava je prvým mestom na Slovensku, ktoré organizuje tzv. občianske zhromaždenie (Citizen Assembly). Ide o špeciálny formát dialógu samosprávy s verejnosťou formou troch stretnutí. Mesto Trnava si zvolilo tému zmeny klímy a pozýva všetkých Trnavčanov, aby sa zapojili do diskusií o tom, ako sa na ňu pripraviť čo najlepšie. Nie je potrebné byť v téme odborníkom, aj laici môžu do problematiky vniesť zaujímavý a prínosný pohľad či nápad.

Stretnutia sa uskutočnia na Hlavnej 8 v nasledovných termínoch:

  • v stredu 1. júna od 16.00 do 19.30 h
  • v utorok 7. júna od 16.00 do 19.30 h
  • v sobotu 18. júna od 9.00 do 19.00 h


„Účastníkmi občianskeho zhromaždenia sa pôvodne mohli stať iba ľudia bývajúci na jednej zo 43 ulíc, ktoré sme vyžrebovali. Postupovali sme podľa odporúčaného postupu pri občianskych zhromaždeniach, žiaľ, obyvatelia vybraných adries zatiaľ neprejavili dostatočný záujem pridať sa k diskusiám. Na druhej strane máme ľudí, ktorí by sa chceli zapojiť, ich ulice však nie sú na zozname. Rozhodli sme sa preto otvoriť toto stretnutie pre každého, kto má v Trnave trvalý pobyt,“ vysvetľuje koordinátorka občianskeho zhromaždenia Ivana Vidová z referátu participácie Mestského úradu v Trnave.

Najväčšou prekážkou bola zrejme časová náročnosť stretnutí. Na to, by mali diskusie zmysel, je treba vyhradiť si dostatočný čas a dostať sa do témy hlbšie. Dve stretnutia sa uskutočnia v podvečerných hodinách, tretia zaberie prakticky celú sobotu, preto je pochopiteľné, že nie každý má možnosť, chuť či čas zúčastniť sa ich. Aj z toho dôvodu je účasť na občianskom zhromaždení honorovaná. Odmenu vo výške 100 eur vypláca OZ Človek za klímu, ktoré je iniciátorom tohto projektu a v Trnave ho realizuje spolu so samosprávou a občianskym združením PDCS.

Záujemcovia, ktorí sa chcú stať súčasťou občianskeho zhromaždenia, môžu vyplniť online formulár, prípadne sa prihlásiť telefonicky na čísle 0951 920 798 v pracovných dňoch od 10.00 do 14.00 h. Termín na prihlasovanie je predĺžený do 18. mája 2022.