Novinky

Od 1. marca začne revitalizácia sídliskového dvora Agátka, v lokalite budú obmedzenia prechodu pre verejnosť

Od 1. marca  začne revitalizácia sídliskového dvora Agátka.  V súvislosti so stavebnými prácami (marec – august) budú v tejto lokalite na jednotlivých realizovaných zónach obmedzenia prechodu pre verejnosť.

Aby neprišlo ku kolíziám a úrazom, je nutné, aby ľudia rešpektovali dočasné dopravné značenia a obmedzenia v daných priestoroch. „Práce by podľa uzatvorenej zmluvy mali trvať šesť mesiacov, predpoklad ukončenia je 31. august 2022,“ spresnil  investičný odbor.

Stavba bude rozdelená na štyri zóny:

  • Zóna „A“ – parčík za daňovým úradom;         
  • Zóna „C“–  plochy verejného parku – medzi kopcom Agátka, školským areálom, bytovými domami na Hlbokej ulici a parčíkom za daňovým úradom;
  • Zóna „D“ – kopec Agátka, s malou hernou zónou;    
  • Zóna „E“ – dvory pri Ulici V. Clementisa.  

Mesto Trnava žiada občanov o rešpektovanie týchto obmedzení, aby práce na stavbe prebehli bez zbytočných komplikácií.