Participatívne plánovanie

Prezentácia štúdie revitalizácie obytného súboru Generála Goliana bude v utorok 7. septembra

Mesto Trnava pozýva občanov na online prezentáciu štúdie revitalizácie obytného súboru Generála Goliana, ktorá sa uskutoční v utorok 7. septembra 2021 o 17.00 h prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. Ak sa chcete do diskusie zapojiť, napíšte svoje meno a priezvisko na e-mailovú adresu planovanie@trnava.sk, aby sme vám mohli zaslať odkaz na sledovanie prezentácie.

Ide o ďalší participatívny projekt mesta v spolupráci s občanmi. Obyvatelia  budú môcť priamo na prezentácii povedať k návrhu štúdie svoje pripomienky a pre tých, ktorí stretnutie nestihnú, bude dostupný formulár,“ hovorí Viera Kiseľová z odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave. 

Participatívne plánovanie deviatich dvorov na Linčianskej sa začalo už v roku 2019 dotazníkom. Do prieskumu verejnej mienky sa zapojilo viac ako 300 respondentov, ktorí mestu pomohli so sumarizáciou návrhov na zlepšenie bývania v tejto lokalite. Častou požiadavkou v dotazníku boli napríklad ihriská a nové bezpečné hracie prvky pre deti a doplnenie multifunkčných športovísk pre všetky vekové kategórie.
V dotazníku sa veľakrát spomínala aj zeleň, výsadba kvetinových záhonov či úprava predzáhradiek pred bytovkami. Aj na základe tejto požiadavky občanov dalo mesto vypracovať dendrologický prieskum s cieľom zmapovať aktuálny počet drevín vrátane ich zdravotného stavu, počtu i druhového zamerania. Každý strom a krík majú teraz v pasporte zelene určenú značku.
Občania v tejto lokalite okrem toho požadujú úpravu chodníkov a doplnenie mobiliára – odpadkové koše, lavičky a zaujímajú sa aj o reguláciu parkovania.

Obytný súbor Generála Goliana tvorí osem dvorov a jeden centrálny dvor, v ktorom by tamojší obyvatelia uvítali prostredie bez barov a pohostinstiev. Predstavujú si tu skôr kaviareň, cukráreň či priestor na menšie komunitné podujatia alebo sezónne trhy. Centrálny dvor bude po novom každopádne reprezentatívnejší, súčasná nákupná zóna by mala byť prebudovaná na moderné obchodno-spoločenské centrum.

Spätnú väzbu získanú v prieskume spracovala samospráva do zadania verejnej architektonicko-krajinárskej súťaže návrhov. Tá priniesla v roku víťazný návrh obnovy. 

Pri revitalizácii celého obytného súboru sa chce mesto  uchádzať o finančnú podporu z európskych fondov či grantových schém. V prípade priaznivých okolností by sa mohlo s realizáciou projektu začať v roku 2023. Jeho predpokladaná cena je 5,912 milióna eur bez DPH. 

Vizualizácie z architektonickej súťaže: 

Vizualizácia dvora  č. 1 
Vizualizácia dvora č. 3
Vizualizácia kolonády
https://www.trnava.sk/userfiles/image/OS%20J_%20Goliana.jpg
Tieto dvory sa plánujú revitalizovať
Aktuálny stav jedného z dvorov na Linčianskej
Pri obnovách verejných priestorov v Trnave spolupracujú aj občania