Bytový dom s polyfunkciou Halenárska – Dolnopotočná – Paulínska

Zámerom je realizácia bytového domu s polyfunkciou v priestore vymedzenom ulicami Halenárska-Dolnopotočná-Paulínska.

V polyfunkčnom bytovom dome budú byty rôznych rozmerov, od garsóniek až po štvorizbové byty. Ráta sa s priestorom pre uskladnenie bicyklov a kočíkov, údržbu, či komunitné miestnosti pre stretávanie sa obyvateľov. V objekte byť postavené aj podzemné parkovisko so 160 stojiskami pre verejnosť i rezidentov. Verejnosti budú k dispozícii budú aj malé prevádzky obchodov a služieb, ktoré budú situované  na prízemí. Riešený bude aj návrh novovzniknutých dvorov, v tejto časti bude zeleň a priestor pre voľnočasové aktivity detí na ihrisku s rôznymi hracími prvkami. 

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Byty a budovy Byty a budovy
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2021-2022

Súťažný dialóg

Architektonická súťaž

Projektová dokumentácia

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt