Bytový dom na Tamaškovičovej ulici

Zámerom samosprávy je realizácia pilotného projektu nájomného bytového domu s doplnkovými funkciami, ktorý urbanisticky nadviaže na existujúce bytové domy na Tamaškovičovej ulici. Súčasťou riešenia je parkovanie, sadové úpravy a inžinierske siete pre príslušný bytový dom. Na susednej ploche pribude ihrisko a relaxačný priestor pre rezidentov navrhovaného bytového domu ale aj pre rezidentov bytových domov v blízkom okolí.  

Projekt získal detailnejšiu podobu prostredníctvom architektonickej štúdie. Je v nej obsahnuté aj riešenie nielen pre bytový dom s 21 bytovými jednotkami nájomného bývania, ale aj viac ako 6 tisíc metrov štvorcových verejných priestorov parku a infraštruktúry, ktorá poslúži celej lokalite Vajslovej doliny.

Ďalším krokom budú konzultácie so Štátnym fondom rozvoj bývania a príprava realizačnej projektovej dokumentácie.

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Byty a budovy Byty a budovy
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2021

Architektonická štúdia

2021-2022

Projektová dokumentácia

pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt