Cestička pre chodcov a cyklistov od Strojárenskej po Hrnčiarovce

Cieľom samosprávy je ucelená a efektívna sieť cyklotrás v rámci mesta. Naplánovaných máme takmer 120 kilometrov, Na mape (súbor PDF – 1,74 MB) vidíte existujúce cyklotrasy (vyznačené plnou čiarou) aj tie, ktoré plánujeme vybudovať (prerušovane). Systematicky pracujeme na tom, aby sme sieť rozšírili a dokonca ju napojili na cyklotrasy, ktoré by v budúcnosti mali do Trnavy viesť z okolitých obcí.

Zámerom projektu je umiestnenie spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov, ktorý sa napojí na existujúci cyklochodník zrealizovaný v rámci okružnej križovatky Bratislavská – Strojárenská. Trasa bude pokračovať popri Bratislavskej ceste až po hranicu katastra mesta Trnavy smerom na obec Hrnčiarovce.

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2019

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

2021

Územné rozhodnutie

2022

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt