Chodník a cyklochodník na Hlbokej

Účelom bolo vybudovanie 957 m dlhého chodníka pre peších a cyklochodníka v dĺžke 857 m na Hlbokej ulici v Trnave popri hradbách. Začiatok úseku chodníka a cyklotrasy je zrealizovaný plynulým napojením na jestvujúci chodník a cyklotrasu na svetelnej križovatke pri mestskom amfiteátri. Trasa je ďalej napojená na projekt Severnej veže.


Hodnota investície
247 525 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2018
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights