Cyklistické prepojenie obcí Trnava – Bohdanovce nad Trnavou – Špačince

Cieľom samosprávy je ucelená a efektívna sieť cyklotrás v rámci mesta. Naplánovaných máme takmer 120 kilometrov, Na mape (súbor PDF – 1,74 MB) vidíte existujúce cyklotrasy (vyznačené plnou čiarou) aj tie, ktoré plánujeme vybudovať (prerušovane). Systematicky pracujeme na tom, aby sme sieť rozšírili a dokonca ju napojili na cyklotrasy, ktoré by v budúcnosti mali do Trnavy viesť z okolitých obcí.

Predmetný projekt rieši postupné cyklistické prepojenie obcí Trnava – Bohdanovce nad Trnavou – Špačince. Ide o integrovaný projekt cyklistického prepojenie obcí mestskej funkčnej oblasti (MFO) s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava. Práve prebieha majetkoprávne usporiadanie pozemkov.

Hodnota investície
predbežne 447 809 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

Projektová dokumentácia

pre územné rozhodnutie

2021

Územné rozhodnutie

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt