Cyklistické prepojenie obcí Trnava – Biely Kostol – Zvončín – Suchá nad Parnou, prípojka Ružindol = Vinohradnícka cesta

Cieľom samosprávy je ucelená a efektívna sieť cyklotrás v rámci mesta. Naplánovaných máme takmer 120 kilometrov, Na mape (súbor PDF – 1,74 MB) vidíte existujúce cyklotrasy (vyznačené plnou čiarou) aj tie, ktoré plánujeme vybudovať (prerušovane). Systematicky pracujeme na tom, aby sme sieť rozšírili a dokonca ju napojili na cyklotrasy, ktoré by v budúcnosti mali do Trnavy viesť z okolitých obcí.

Ide o integrovaný projekt cyklistického prepojenie obcí mestskej funkčnej oblasti (MFO) s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava. Projekt je rozdelený na viacero etáp. Prvou etapou je vybudovanie trasy od Bieleho Kostola po Ružindol.

Práve prebieha majetkoprávne usporiadanie pozemkov.

Hodnota investície
predbežne 1 138 905 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights

Časová os projektu

2021-2022

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt