Cyklochodník na Saleziánskej

V úseku od križovatky so Špačinskou cestou po okružnú križovatku s Ul. Veternou bola vybudovaná cestička pre cyklistov a peších pozdĺž Saleziánskej ulice v celkovej dĺžke 380,57 m

Súčasťou riešenia je aj úprava a posun vpustov dažďovej kanalizácie, doplnenie trvalého dopravného značenia, bezbariérové úpravy priechodov pre chodcov, verejné osvetlenie a sadové úpravy.

  • osadených svietidiel verejného osvetlenia 13 ks
  • vysadených okrasných tráv na ploche 66 m2
  • vysadených 44 drevín
  • založený parkový trávnik na ploche 579,8 m2

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške  300 411 eur

Hodnota investície
335 947 €
Building
Stav projektu
Zrealizované
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights