Cyklochodník pri Kalvárii

Zámerom samosprávy je postupné vybudovanie cyklotrasy smerom k rekreačnej zóne Štrky s cieľom podporiť využívanie environmentálne priaznivejšej formy dopravy prostredníctvom rozširovania siete mestských cyklotrás. Projekt nadväzuje na ďalšie projekty (automatický parkovací dom pre bicykle, bike sharing, budovanie nových úsekov cyklotrás), ktoré mesto Trnava pripravuje resp. už realizuje, a ktoré budú súčasťou ucelenej, bezpečnej, rýchlej a priamej siete segregovaných cyklotrás.

Samozrejmosťou realizácie, okrem vybudovania cyklotrasy, je aj nové verejné osvetlenie. Celkovo bolo vysadených 64 stromov, zrekultivovaný trávnik o výmere 2 757 m2 a vysadený nový trávnik popri cyklochodníku na ploche 931 m2.

Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií 0,6188 km.

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 215 404 eur

Hodnota investície
324 674 €
Building
Stav projektu
Zrealizované
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2015

Projektová dokumentácia

2017

Územné rozhodnutie

2020

Stavebné povolenie

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2021

Realizácia

2021

Dokončený projekt