Cyklotrasa na Bučianskej

Okrem novej cyklotrasy dlhej 600 m sme zároveň vybudovali aj nový chodník pre peších, riešené boli aj vjazdy, priechody pre chodcov, osvetlenie, dopravné značenie, kanalizačné vpusty a bezbariérové úpravy.

Práce sa uskutočnili na úseku od križovatky Bučianskej a Špačinskej až po kruhový objazd pri vodárenskej veži. Bol zrealizovaný nový chodník a priechod pre chodcov k budúcemu prepojeniu s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda a preložený bol jeden stožiar verejného osvetlenia.

Pozdĺž chodníka pre peších a cyklistickej cestičky bol v závislosti od priestorových možností vysadený živý plot. Okrasné kry pokryli vyše 228 m2, na ploche takmer 748 m2 bol založený nový trávnik.

Dĺžka riešeného územia: 600 m

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 208 897 eur


Hodnota investície
282 394 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2020
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights