Dopravné prepojenie Ružindol-Biely Kostol-Hrnčiarovce

Štúdia uskutočniteľnosti vytvára základný rámec projektu prepojenia Ružindola cez obchvat Bieleho kostola s napojením Trnavy cez Kočišské, jeho premostenie ponad železnicu s napojením na starú cestu do BA a obchvat Hrnčiaroviec s napojením na D1.

Komunikácia s dĺžkou viac ako 5,5 km bude dimenzovaná ako cesta druhej triedy v šírke 9,5 metra s paralelnom cyklotrasou. Súčasťou trasovania sú aj 4 okružné križovatky. Nadjazd nad železničnou traťou už bude počítať s možným rozšírením železnice o 2 nové koľaje.

Hlavné výhody sú odľahčenie dopravy z centra a hlavných ťahov, fakt, že značná časť pozemkov je vo vlastníctve mesta je rovnako obrovskou výhodou. Samotnej realizácii bude predchádzať, resp. paralelne s ňou bude prebiehať viacero opatrení ako rozšírenie hrádze medzi rybníkmi, oddelenie parkoviska a rekreačnej časti Kamenného mlyna pobytovou lávkou, príprava napojenia Ružindolskej na severný obchvat, možnosti napojenia Kočišské ho na hlavnú železničnú trať atď.

Štúdia predpokladá celkovú hodnotu stavby na 12,8 milióna eur bez výkupu viac ako 30 tis. m2 pozemkov. Podľa skúseností z verejného obstarávania je predpoklad, že sa táto cena môže znížiť o minimálne 20%. Na financovanie sa budeme snažiť získať primárne externé zdroje, ale v krajnom prípade je pre mesto stavba realizovateľná aj vlastnými prostriedkami z developmentu vlastných pozemkov v rôznych lokalitách. Táto varianta je schodná na rozdiel od extrémne komplikovaného napojenia Prednádražia na areál bývalej TAZky, ktorý by bol násobne drahší a zničil by park J. Kráľa. Prvoplánové riešenie “rozšírenia podjazdu” na Dohnányho je technicky prakticky nerealizovateľné a vzhľadom na dosiahnuteľný dopad na dopravu v konečnom dôsledku nedostatočné.

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights

Časová os projektu

2019

Štúdia uskutočniteľnosti

2022

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

spracováva sa

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt