Dvor 2 na Vodárni

Ďalší moderný verejný priestor pre hru aj oddych, ktorý vzišiel z participatívneho plánovania. Vďaka netradičným prvkom ako je minilezecká stena sme dokázali výborne využiť pôvodný terén dvora. Nový mobiliár a osvetlenie sú už samozrejmosťou. Ide o vnútroblok na Okružnej 7-17.

Čo všetko sa podarilo?

 • vybudovanie nových chodníkov,
 • moderné športové a rekreačné plochy,
 • úpravy zelene
 • nové prvky pre deti (pieskovisko, balančná zostava, hojdačka, šmýkačka),
 • drevená pergola s exteriérovým sedením,
 • bežecká dráha,
 • lavičky 22 ks,
 • hmlová fontána,
 • stojiská na bicykle 3 ks,
 • odpadkové koše,
 • výsadba stromov 22 ks, krovín parkových a výsadba lúčnych trávnikov o rozlohe 1 656 m2.

Rozloha riešeného územia 5 121 m2


Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 276 744 eur


Hodnota investície
298 876 €
Building
Stav projektu
Zrealizované
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights