Dvory na Tehelnej

Mesto Trnava postupne revitalizuje priestorov medzi obytnými domami. Obnovou vnútrobloku medzi domami na Tehelnej, Hlbokej a Bučianskej ulici chce mestská samospráva vo všetkých vymenovaných priestoroch vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom budú môcť celé rodiny obyvateľov od najmenších až po skôr narodených spoločne relaxovať alebo sa venovať rekreačným športom.

Do plánu obnovy tohto územia boli zapojení aj občania dotknutej lokality prostredníctvom participatívneho plánovania. Vo výsledku dvory ponúknu pestrú škálu funkcií so zachovaním komorného charakteru tak, aby ostali prostredím s množstvom zelene a aby sa stali atraktívnym miestom stretávania sa pre rôzne generačné a sociálne skupiny rezidentov.

Rozloha riešeného územia 15 000 m2

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2021

Architektonická štúdia

Projektová dokumentácia

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt