Revitalizácia vnútrobloku Bučianska-Tehelná-Clementisa

Trnavská samospráva chce v najbližších rokoch obnoviť všetky vnútrobloky v meste. Do návrhov úprav týchto priestranstiev zapája prostredníctvom participatívneho plánovania aj verejnosť, pretože to, ako by mal daný priestor vyzerať po úprave, vedia najlepšie jeho obyvatelia a návštevníci.

Hlavným objektom záujmu samosprávy sú oblasti pracovne nazvané Kopec (časť za pumpu na Bučianskej), Lúka (priestor popod sídlom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave) a Lesík (plocha nad bývalou školou V Jame paralelná s Ulicou V. Clementisa).

Revitalizácia uvedeného vnútrobloku nadväzuje na pripravovanú obnovu dvorov na Tehelnej.

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2022

Architektonicko-urbanisticko-krajinárska súťaž

Architektonická štúdia

Projektová dokumentácia

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt