Karner pri Bazilike sv. Mikuláša

Rekonštrukcia a revitalizácia okolia Baziliky sv. Mikuláša sa od archeologického skúmania, cez spracovávanie štúdie, finalizácie projektovej dokumentácie, územné konanie a vyjadrovania dotknutých subjektov dostala do finálnej fázy stavebného konania.

Ide o viac ako 5 rokov trvajúci proces na konci ktorého nás čaká naozaj dôstojná prezentácia jednej z najdôležitejších archeologických lokalít v meste. Na malom priestore sa tu prepája hneď niekoľko stavieb. Už spomínaná bazilika sv. Mikuláša (14.st), karner (kostnica 13.st), kostol sv. Michala (15.st). Keď si k tomu pridáme hradobný múr a zaniknuté pohrebisko medzi múrom a bazilikou ocitneme sa na jednom z historicky najdôležitejších bodov v dejinách mesta.

V spolupráci s odborníkmi z Fakulty architektúry STU v Bratislave, Krajským pamiatkovým úradom Trnava a ďalšími profesionálmi vytvárame postupne koncept prezentácie celej lokality. Na priložených vizualizáciách si môžete zatiaľ pozrieť niektoré študentské a pracovné náhľady možných riešení.Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Pamiatky Pamiatky
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2019

Projektová dokumentácia

pre územné rozhodnutie a realizačný projekt

2021

Územné rozhodnutie

2022

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia