Lávka na Hornom rybníku v Kamennom mlyne (kruhové mólo)

Nad hladinou horného rybníka v Kamennom mlyne vznikne unikátne vyhliadkové kruhové mólo s vodnou záhradou uprostred. Jeho hlavným cieľom je nielen vytvorenie turistickej atrakcie, ale aj podpora ochrany územia a jeho biodiverzity. Súčasťou realizácie bude doplnenie chránených rastlín a vybudovanie náučného chodníka na podporu informovanosti o chránenom území. Samotné mólo bude obkolesovať kvitnúcu vodnú záhradu s plochou 1724 m2 osadenú vodnými rastlinami koreniacimi na dne ako sú napríklad lekníny, leknica žltá, močiarka vodná a i. Doplnia ich plávajúce mokrade vysadené žltými bahennými kosatcami, nezábudkou bahennou, pálkou a ďalšími vodnými a vlhkomilnými rastlinami. Výškový akcent majú dodať tri stromy, pravdepodobne vhodné druhy vŕb alebo jelší osadené z vonkajšej strany kruhu v  bójach či v kvetináčoch na dne rybníka.

Rozloha riešeného územia 2 726 m2

Podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Hodnota investície
878 662 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights

Časová os projektu

2016

Štúdia uskutočniteľnosti

2017

Projektová dokumentácia

2021

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt