Modernizácia dopravného priestoru na Špačinskej

Kompletnou rekonštrukciou prejde ulica Špačinská od okružnej križovatky pri Obchodnej akadémii až po ulicu Krupskú. Ide o spojenie štyroch investícií na Špačinskej ceste.

  • vzniknú tak nové okružné križovatky
  • parkovacie miesta pri protihlukovej stene
  • cyklotrasa pozdĺž celej komunikácie
  • chodníky
  • pribudnú sadové úpravy

Lokalita pri Obchodnej akadémii
Lokalita pri námestí SUT smer Krupská

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2020

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt