Nohejbalové a basketbalové ihriská na Slávii

Na prelome rokov 2017-2018 sa realizovala výstavba dvoch nohejbalových a dvoch basketbalových ihrísk s polyuretánovým povrchom a súčasne boli osadené prvky drobnej architektúry a napojenie športovej plochy nových ihrísk na okolité plochy a prístupové chodníky.


Hodnota investície
241 600 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2018
Kategória
Šport Šport
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights