Nové futbalové ihrisko s umelou trávou na Slávii

Pri terajších futbalových ihriskách v areáli Slávie vzniklo ďalšie, jeho povrch tvorí umelý trávnik s výškou vlasu 40 mm. Nové ihrisko s rozmermi 105 x 68 metrov s vlastným zavlažovacím systémom na optimalizáciu teploty a vlhkosti hracej plochy počas letných mesiacov. Súčasťou je aj oplotenie a osvetlenie.

Ihrisko zodpovedá príslušným požiadavkám a predpisom FIFA, UEFA a SFZ.

Rozloha riešeného územia 8 120 m2

Na realizáciu má mesto schválený grant SFZ vo výške 500 000 eur

Hodnota investície
770 115 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2022
Kategória
Šport Šport
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2020

Projektová dokumentácia

2021

Stavebné povolenie

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2021-2022

Realizácia

2022

Dokončený projekt