Obnova verejného priestoru Štefánikovej ulice v Trnave

Obnovou Štefánikovej ulice chce mesto nadviazať na už dávnejšie zrealizovanú obnovu Hlavnej ulice ako pešej zóny a rozšíriť tak peší pobytový charakter hlavnej severno-južnej osi historického jadra. Záujmom samosprávy je vytvorenie súvislej pešej trasy od železničnej stanice ako dôležitého dopravného uzla, cez Námestie SNP, Hlavnú ulicu, Štefánikovu ulicu až po Zelený kríčok k územiu bývalého cukrovaru, kde by v zmysle platného Územného plánu zóny mala pokračovať popri športovom areáli Slávia smerom na sever.

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2021

Architektonická súťaž návrhov

Projektová dokumentácia

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt