Ovocný sad v Trnave

Zámerom je premena časti ornej pôdy v intraviláne mesta na mestský ovocný sad s prírode blízkym ekologickým hospodárením, pestovaním tradičných odrôd ovocia, zeleniny, byliniek,…

Súčasťou budú aj prvky podporujúce rozmanitosť a biologickú ochranu sadu v podobe kvitnúcich pásov, hmyzích domčekov, včelích úľov.  Sad bude slúžiť na trávenie voľného času, spoločenské kontakty, edukáciu, pikniky, prezentácie, technologicky jednoduché spracovanie ovocia a zeleniny. 

Prvým krokom je vypracovanie projektovej dokumentácie premeny dotknutej časti ornej pôdy.

Rozloha riešeného územia 41 528 m2 

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights

Časová os projektu

Predprojektová príprava

Projektová dokumentácia