Parkovací dom na Ulici Generála Goliana

Na ploche bývalých zberných surovín na ulici Generála Goliana na sídlisku Linčianska bude zrealizovaná jednoduchá otvorená modulárna parkovacia plocha nad existujúcou spevnenou plochou, ktorá je využívaná v súčasnosti ako parkovisko.

Zámerom mestskej samosprávy je zdvojnásobenie súčasného počtu parkovacích plôch v tejto lokalite. „Parkovací dom bude pozostávať z jednoduchej parkovacej konštrukcie a jej vybudovaním vzniknú dve parkovacie úrovne s rozšírením súčasnej kapacity o sto parkovacích miest. Pôvodná plocha parkoviska ostane zachovaná a upravená, druhá, novo vytvorená, bude nad ňou. Mesto Trnava hľadá také technické riešenie, ktoré by v prípade potreby umožnilo parkovací dom aj demontovať a premiestniť podľa aktuálnej potreby na iné miesto. Vďaka modulárnej konštrukcii by malo byť možné opätovné použitie konštrukčných komponentov nielen v tvare obdĺžnika, ale aj štvorca alebo iného tvaru vyhovujúceho v inej lokalite. Ich zostavovanie má byť jednoduché, s maximálnym počtom parkovacích miest. Konštrukčné prvky majú obsahovať technické zariadenia, ktoré umožňujú ich použitie bez tradičného zemného základu alebo s minimálnymi základovými prácami podľa únosnosti pôdy v rôznych lokalitách, aby sa urýchlil postup inštalácie, znížili náklady na stavebné práce a umožnilo rýchle opätovné použitie plochy,“ povedal vedúci úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie mestského úradu Peter Purdeš.

V spodnej časti parkovacej bude potrebné odstránenie jestvujúceho oplotenia po zberných surovinách a jej rozšírenie v rozsahu hornej parkovacej plochy.
Architektúra objektu má pôsobiť ľahko a vzdušne, optimálne bude jej doplnenie popínavou zeleňou, ktorá vizuálne zmäkčí tvar stavby a v horúčavách prispeje aj k ochladzovaniu ovzdušia. Jestvujúce stromy na vonkajšom obvode súčasnej parkovacej plochy budú ponechané so zámerom ozelenenia a pritienenia parkovacích státí na vybudovanej konštrukcii.  
Počíta sa aj s novou zeleňou, stojanmi pre bicykle, kamerovým systémom, signálom wifi, novým mobiliárom, verejným osvetlením s minimálnym svetelným smogom neovplyvňujúcim pokojné bývanie obyvateľov okolitých obytných domoch, a tiež s vytvorením podmienok na inštaláciu nabíjacích staníc pre elektromobily a elektrické bicykle.
Na zavlažovanie novej vegetácie má byť využitá zachytená dažďová voda z objektu a v celkovom riešení územia musia byť zapracované adaptačné opatrenia na zmenu klímy.

Hodnota investície
predbežne 1 244 340 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2021

Zadanie

2021-2022

Projektová dokumentácia

vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa „stavby na kľúč“ kedy víťazný uchádzač dodá kompletnú projektovú dokumentáciu ako aj stavebné práce

viac info

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt