Parkoviská na Linčianskej

Zámerom je na voľnom priestore vytvoriť parkovacie miesta, ktoré by zlepšili situáciu s nedostatočnou kapacitou parkovacích miest na sídlisku Linčianska.

  • Parkovisko Nerudova ulica 4-5 predpokladaná hodnota investície 128 936 eur
  • Parkovisko Nerudova ulica 12-13
  • Parkovisko Ulica generála Goliána 12 – predpokladaná hodnota investície 56 256 eur
  • Parkovisko Ulica generála Goliána 28-42 – predpokladaná hodnota investície 90 551 eur

Hodnota investície
predbežne 275 743 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2020

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

2021

Územné rozhodnutie

pre parkoviská na ulici generála Goliána 12, 28-42, Nerudova 4-5

2022

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu

pre parkoviská na ulici generála Goliána 12, 28-42, Nerudova 4-5

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt