Parkoviská na Hlbokej

Projekt sa zaoberá rekonštrukciou miestnej komunikácie a parkovacích plôch na sídlisku Hlboká v Trnave pred vchodmi č. 9-22 a č. 23-26.

Rozloha riešeného územia 2 074 m2

Hodnota investície
390 754 €
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2021

Projektová dokumentácia

2022

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt