Parkovisko pred Mestským zimným štadiónom

Pred Mestským zimným štadiónom v Trnave bolo vytvorených 32 parkovacích státí z toho sú 2 pre osoby so zdravotným znevýhodním. Na ploche je nadštandardná výsadba 14 stromov a vsakovacia dlažba pre lepšiu vodozádržnosť. Všetky priechody pre chodcov sú riešené bezbariérovo (znížený obrubník a vodiaca línia pre nevidiacich). Projekt je súčasťou cyklotrasy na Spartakovskej s napojením na City arénu.

Rozloha riešeného územia 967 m2

Hodnota investície
85 577 €
Building
Stav projektu
Zrealizované
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2018

Projektová dokumentácia

2019

Územné rozhodnutie

2020

Stavebné povolenie

2020

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2020

Realizácia

2020

Dokončený projekt