Parkovisko pred školou na I. Krasku v Modranke

Zámerom mesta je vybudovanie nových parkovacích miest spoločne s chodníkom, za parkovacími miestami pred základnou školou v Modranke tak, aby bola zohľadnená bezpečnosť cestnej premávky. Rátame s vybudovaním 9-tich parkovacích miest z vodopriepustným povrchom a vyspádovaním do zelene.

Najbližším krokom je výber spracovateľa projektovej dokumentácie.

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Modranka
Lights

Časová os projektu

2022

Projektová dokumentácia

práve prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a realizačný projekt

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt