Parkovisko pri cintoríne na Kamennej ceste

V súčasnosti používané parkovisko pri cintoríne na Kamennej ceste je v nevyhovujúcom stave, v čase dažďov bývajú plochy parkoviska zaplavované, súčasné odvodnenie parkoviska je nefunkčné.

Zámerom je vytvorenie parkoviska s funkčným odvodňovacím systémom, odvodnenie bude riešené cez vsakovací vrt umiestnený na území parkoviska, súčasťou odvodnenia bude odlučovač ropných látok. Na parkovisku zostane zachovaný rovnaký počet parkovacích miest ako je na súčasnom. Materiálová skladba parkoviska bude kopírovať súčasnú situáciu, povrch asfaltový. Parkovisko s odvodnením je riešené výlučne na vyhradenom území, na pozemkoch mesta Trnava. Súčasťou návrhu je aj hydro-geologický prieskum spolu s posudkom, ktorý preveruje a odsúhlasuje navrhovaný systém odvodnenia.

Rozloha riešeného územia 1 380 m2

Hodnota investície
103 209 €
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights

Časová os projektu

2020

Projektová dokumentácia

2021

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2022

Realizácia

jún 2022

Dokončený projekt