Rekonštrukcia chodníka na K. Mahra

Predmetom rekonštrukcie na ulici K. Mahra je chodník od ulice J. Bottu po Lomonosovovu o dĺžke 350 m.

Pôvodné chodníky boli realizované z liateho asfaltu. Ich životnosť je prekonaná, technicko-konštrukčný stav už nevyhovoval bezpečnému pohybu peších a možnosti údržby hlavne v zimnom období.


Hodnota investície
40 000 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2022
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights