Rekonštrukcia chodníka na Okružnej

Predmetom rekonštrukcie na Okružnej je chodník od ulice Špačinská po Oblúkovú popri oploteniu materskej školy a bezbariérovosť na križovatke Okružná/Oblúková/Na Hlinách.

Pôvodné chodníky boli realizované z liateho asfaltu. Ich životnosť bola prekonaná, technicko-konštrukčný stav nevyhoval bezpečnému pohybu peších a možnosti údržby hlavne v zimnom období.

Dĺžka riešeného územia cca 350 m.


Hodnota investície
40 000 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2022
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights