Rekonštrukcia chodníkov na Lomonosovej

Bežné opravy povrchov chodníkov na území mesta samospráva rieši podľa potreby a v rámci rozpočtu bežného roka. Na rad prišla aj rekonštrukcia chodníka na ulici Lomonosovova – západná strana ulice vedľa sídla budov škôl v úseku medzi ulicami Gejzu Dusíka a Bedřicha Smetanu, v celkovej dĺžke cca 500 m.

Hodnota investície
60 000 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2021
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights

Časová os projektu

2021

Realizácia

2021

Dokončený projekt