Rekonštrukcia Hajdóczyho ulice v Trnave

Ulica Jána Hajdóczyho, jedna z najproblematickejších komunikácií v Trnave, sa po viacerých komplikáciách konečne dočká komplexnej rekonštrukcie. V úseku od Univerzity sv. Cyrila a Metoda až po križovatku s Maximiliána Hella dôjde k výmene povrchov i obnove celého uličného priestoru. Ide o jednu z najväčších investícií mesta v oblasti dopravy na budúci rok. Vo verejnom obstarávaní sa podarilo znížiť pôvodnú odhadovanú sumu diela o takmer 20 percent na 1,376 milióna eur.

Na uvedenej časti Hajdóczyho dôjde k zmene organizácie dopravy: úsek bude jednosmerný od vstupu do areálu AŠK Slávia po križovatku s Cukrovou a Pažitnou. Ďalej bude pokračovať obojsmerná premávka (rovnako aj na úseku od Univerzity sv. Cyrila a Metoda po vstup do areálu AŠK Slávia).

Na trase od AŠK Slávia po Cukrovú ulicu pribudne cyklotrasa. Všetky existujúce chodníky budú zrekonštruované a dostanú dláždený povrch, priechody pre chodcov budú osvetlené a pred hlavným vstupom do AŠK Slávia budú vytvorené kolmé a pozdĺžne parkovacie miesta. Pozdĺžne parkovacie miesta budú aj vytvorené v smere trasy od hlavného vstupu do AŠK Slávia až po koniec rekonštruovaného úseku.

Obnovou prejde aj verejné osvetlenie, ktoré bude nahradené LED svietidlami, a na celom úseku sa zrealizujú sadové úpravy. Nové stromy budú dodané v špeciálnych prekorenených bunkách, ktoré zabezpečia, aby korene drevín nezasahovali do inžinierskych sietí.  

Vzhľadom na počasie sa stavebné práce rozbehnú hneď na jar v marci. Projekt je rozdelený na etapy, ktoré spolu potrvajú 26 týždňov. Vyžiadajú si aj dočasné obmedzenie dopravy. Vstup bude možný iba pre peších, osobná doprava sa dostane len na komunikácie napájajúce sa na Ulicu Jána Hajdóczyho. O podrobnostiach zmeny dopravy a dočasných obmedzeniach bude mesto Trnava verejnosť včas informovať.

Celková dĺžka trasy rekonštruovanej miestnej komunikácie je 954,226 m.

V rámci komplexnej rekonštrukcie danej miestnej komunikácie bude vybudovaný nový cyklochodník v celkovej dĺžke 629,45 m.

Hodnota investície
1 376 047 €
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2018

Projektová dokumentácia

2021

Stavebné povolenie

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2022

Realizácia

2022

Dokončený projekt