Rekonštrukcia Halenárskej

Komplexná rekonštrukcia Halenárskej ulice premenila pôvodne zanedbanú lokalitu plnú výmoľov na príjemné, upravené miesto. Vymenený povrch vozovky a chodníka doplnila nová zeleň, štýlový mobiliár, verejné osvetlenie, pribudol i cyklochodník.


V rámci rekonštrukcie bola vykonaná komplexná obnova ulice s vytvorením stredovej pôvodne dvojpruhovej obojsmernej komunikácie so zeleným pásom a uličným stromoradím a obojstrannými chodníkmia cyklochodníkmi. Komunikácia je riešená s krytom z prírodnej čadičovej dlažby a na chodníkoch je osadená dlažba zo žuly. Odvodnenie ulice je riešené výmenou a doplnením uličných vpustí vrátane ich prípojok do jestvujúcej kanalizácie. Na ulici sú rekonštruované dažďové vody vrátane doplnenia lapačov strešných splavenín. Súčasťou bolo osadené nové verejné osvetlenie po oboch stranách ulice, bola vyhotovená príprava pre kamerový systém s osadením kamery na ulici, vyhotovené sadové úpravy s výsadbou stromov a zelených ostrovčekov spolu so závlahovým systémom napojeného na novú vŕtanú studňu.

Dĺžka riešeného územia 342,44 m


Hodnota investície
976 430 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2017
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights