Rekonštrukcia meštianskeho domu na Námestí sv. Mikuláša

Zámerom je rekonštrukcia meštianskeho domu č. 4 na Mikulášskom námestí s budúcim využitím pre nájomné bývanie a obchodné prevádzky na prízemí objektu smerom do námestia.

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Byty a budovy Byty a budovy
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2022

Zadanie

Projektová dokumentácia

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt