Rekonštrukcia na Mikovíniho

Predmetom rekonštrukcie na Mikovíniho ulici v južnej časti mesta bola kompletná obnova cesty od kruhového objazdu na Zelenečskej až po Priemyselnú v dĺžke 456 m vrátane mosta nad riekou Trnávka. Súbežne s komunikáciou boli zrekonštruované aj chodníky a cyklochodníky po oboch stranách cesty, verejné osvetlenie, vysadená zeleň a inštalované nové odvodnenie povrchových dažďových vôd.


Hodnota investície
1 056 831 €
Building
Stav projektu
Zrealizované
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights