Rekonštrukcia na Odbojárskej

Komunikácia na Odbojárskej bola pôvodne z asfaltového betónu, vykazovala nevyhovujúci technický stav a už nevyhovovala bezpečnému pohybu vozidiel. Poruchy na komunikácii tvorili praskliny, prepady, sieťový rozpad povrchu, priečne a pozdĺžne nerovnosti.

Predmetom realizácie bola kompletná rekonštrukcia s odstránením porúch komunikácie z dôvodu zlepšenia kvality, výkonnosti a prevádzkovej funkčnosti a spôsobilosti.

Rozloha riešeného územia 3 686 m2


Hodnota investície
167 873 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2020
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights