Rekonštrukcia na Okružnej

Komunikácia na Okružnej vykazovala nevyhovujúci technický stav a už nevyhovovala bezpečnému pohybu vozidiel. Poruchy na komunikácii tvorili praskliny, prepady, sieťový rozpad povrchu, priečne a pozdĺžne nerovnosti.

Predmetom realizácie bola kompletná stavebná rekonštrukcia s odstránením porúch z dôvodu zlepšenia kvality, výkonnosti a prevádzkovej funkčnosti a spôsobilosti. Komunikácia bola pôvodne z asfaltového betónu.

Rozloha riešeného územia 1 846 m2


Hodnota investície
70 334 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2020
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights