Rekonštrukcia na Slovenskej

Komunikácia na Slovenskej bola pôvodne z asfaltového betónu, vykazovala nevyhovujúci technický stav a už nevyhovovala bezpečnému pohybu vozidiel. Poruchy na komunikácii tvorili praskliny, prepady, sieťový rozpad povrchu, priečne a pozdĺžne nerovnosti.

Predmetom realizácie bola kompletná rekonštrukcia s odstránením porúch komunikácie z dôvodu zlepšenia kvality, výkonnosti a prevádzkovej funkčnosti a spôsobilosti.

Rozloha riešeného územia 1 854 m2


Hodnota investície
97 808 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2020
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights