Rekonštrukcia podzemných garáží

Sídlisko Vajanského znova hľadá svojho projektanta. Jediné sídlisko z konca bývalého režimu s podzemnými garážami, ktoré však pomerne skoro narazili na nekvalitu stavebných postupov. V praxi to teraz znamená, že víťazný projektant musí vo fáze predprojektovej prípravy identifikovať všetky poruchy v konštrukciách, určiť druh, počet a miesto sond a posudkov, ktoré budú nevyhnutné ako podklad pre ďalšiu fázu, ktorou je spracovanie konceptu riešenia. Tento na základe predošlých zistení navrhne postup pri rekonštrukcii podzemných garáží. Nasledovať bude spracovanie realizačný projekt pre stavebné povolenie. Posledné z úloh projektanta bude konzultácie v procese verejného obstarávania na dodávateľa stavby a na záver výkon autorského dohľadu pri samotnej rekonštrukcii.


Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Byty a budovy Byty a budovy
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2022

Projektová dokumentácia

hľadá sa zhotoviteľ projektovej dokumentácie
viac info

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt