Rekonštrukcia strechy MŠ v Jame 27

Materská škola v Jame prešla prednedávnom rekonštrukciou. Išlo o stavebné úpravy, ktoré zahŕňali zateplenie a hydroizolácia na streche budovy škôlky.

Rozloha riešeného územia 1 500 m2

Hodnota investície
197 029 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2021
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

Projektová dokumentácia

2020

Stavebné povolenie

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2021

Realizácia

2021

Dokončený projekt