Rekonštrukcia strechy na MŠ Ľudová

Predmetom stavby bola rekonštrukcia plochej strechy aj so zateplením a vybudovanie vsakovania dažďových vôd zo strechy do podzemia.


Hodnota investície
130 370 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2018
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights