Rekonštrukcia strechy na MŠ Okružná

Rekonštrukciou strechy prešla aj materská škola na Okružnej.

Išlo o demontážne práce pôvodných klampiarskych konštrukcií a demontáže bleskozvodu, ktoré boli nahradené novými. Bola položená nová vrstva zateplenia strechy na pôvodnú strešnú konštrukciu a odvod vody zo strechy bol zabezpečený cez nové dažďové žľaby a zvody. Na streche bol vyhotovený nový strešný bleskozvod vrátane vodičov a betónových držiakov.


Hodnota investície
51 393 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2018
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights