Rekonštrukcia strechy telocvične na Gorkého

Strecha telocvične Základnej školy s materskou školou na Maxima Gorkého prešla kompletnou rekonštrukciou. Realizácia pozostávala z búracích prác na streche vrátane odstránenia nefunkčného bleskozvodu.

Práce pozostávali z montáže nového strešného plášťa na pôvodnú strechu so zateplením. Súčasne bola zrealizovaná montáž nových klampiarskych výrobkov (opláštenie vysunutých odkvapov a štítov strechy, strešné žľaby a zvody). Nefunkčný bleskozvod bol nahradený novým uzemnením strechy.


Hodnota investície
81 928 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2018
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights