Rekonštrukcia vozovky na Saleziánskej

Predmetom realizácie bola kompletná rekonštrukcia s odstránením porúch v nosných vrstvách telesa komunikácie a chodníka z dôvodu zlepšenia kvality, výkonnosti a prevádzkovej funkčnosti a spôsobilosti. Komunikácia bola pôvodne z asfaltového betónu a chodník z liateho asfaltu. Komunikácia a chodník vykazovali nevyhovujúci technický stav a už nevyhovoval bezpečnému pohybu vozidiel a peších. Poruchy na komunikáciách tvorili praskliny, prepady, sieťový rozpad povrchu, pľuzgiere, priečne a pozdĺžne nerovnosti.

Rekonštrukcia cesty o výmere 2 530,50 m², v cene 63 679,19 eur.


Rekonštrukcia chodníka spočívala v kompletnom vybúraní pôvodných povrchov spolu s podkladovými vrstvami. Minimálna šírka chodníka bola ustálená na 2,25 m. V miestach priechodov pre chodcov boli v chodníku položené vodiace pásy a varovný pás pre nevidiacich.

Rekonštrukcia chodníka o výmere 255 m,² v cene 15 131,16 eur.


Hodnota investície
78 810 €
Building
Stav projektu
Dokončené 2020
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights