Rekonštrukcia Zeleného kríčka

Zelený kríček – miesto, kade denne prejdú tisíce ľudí peši, autobusom či autom, potreboval rekonštrukciu ako soľ. Po dlhoročných administratívnych komplikáciách sa vlani podarilo rozbehnúť práce, ktorých výsledkom je atraktívny, moderný a zároveň funkčný priestor.

Po kompletnej výmene konštrukcie vozovky, priľahlých chodníkov, spevnených plôch sme osadili aj nové autobusové zastávky, novú lávku pre peších a cyklistov ponad Trnávku a vodorovné dopravné značenie. Pribudla aj nová zeleň s viac než štyridsiatimi odrastenými stromami a trvalkami, nové priechody pre chodcov s bezbariérovou úpravou a verejné osvetlenie.

Niekdajšie predajné stánky nahradil centrálny objekt, kde sú okrem priestorov na komerčný predaj aj verejné toalety. Priestor pred Galériou Jána Koniarka skrášlila fontána a sedenie spolu s priestorom na rozšírené aktivity galérie, kreatívne dielne či rôzne výstavy.

Stavebné práce sa začali v apríli 2021 a trvali do mája 2022. Momentálne beží verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov.

Rozloha riešeného územia 6 768,2 m2

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 1 305 227 eur

Hodnota investície
2 457 039 €
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2016

Architektonický návrh

2018

Projektová dokumentácia

2020

Stavebné povolenie

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2021-2022

Realizácia

Jún 2022

Predbežné užívanie

2022

Kolaudácia

Podaná žiadosť o kolaudačné konanie

Dokončený projekt