Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky-meštiansky dom Pracháreň

Historicky výnimočný objekt Prachárne je už niekoľko rokov nevyužívaný. Projekt rekonštrukcie a revitalizácie predpokladá s vybudovaním priestoru pre činnosť nezávislého detského divadla, priestorov, ktoré bude využívať Divadlo Jána Palárika v Trnave a vytvorenie priestoru pre komerčné využitie (napr. kaviareň). Architektonický návrh pripravila Fakulta architektúry a dizajnu STU -Bellušove ateliéry.

Rozloha riešeného územia 457 m2

Predpokladaná hodnota investície cca 4,2 mil eur.

Hodnota investície
predbežne 4 199 676 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Pamiatky Pamiatky
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2019

Architektonická štúdia

2021

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

2021

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt